دوره فیگور،نورپردازی و عکاسی پرتره
دوره جامع آموزش عکاسی دیجیتال
آموزش خصوصی منوی دوربین و اصول عکاسی
آموزش خصوصی منوی دوربین

استادان آکادمی هنر نورنگار

چندین سال سابقه تدریس و عکاسی حرفه ای در بسیاری از موسسات کشور
کارشناس رشته عکاسی از دانشگاه آزاد اسلامی
كارشناسی در رشته عكاسی دوره ی گرافيک از كوندیش كالج انگستان
معاونت فنی و آموزشی مجموعه نورنگار و معاون آموزشی آکادمی نورنگار
کارشناس ارشد عکاسی از دانشگاه هنر ، دانشکده هنرهای تجسمی

آثار هنرجویان

پیام باورصاد
بابک نعیم نژاد
امین جعفری
علی فلاح
الهه فرقانی
المیرا کامرانیا
علی فلاح
بابک نعیم نژاد
حدیثه شاهجویی
الهه فرقانی
بابک نعیم نژاد
حدیثه شاهجویی
پگاه هادیان
بابک نعیم نژاد
حدیثه شاهجویی