دوره های عکاسی

عکاسی مقدماتی
شروع دوره: ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰ و سه شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰

رز ارغوان رز ارغوان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
عکاسی مقدماتی
شروع دوره: ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰,چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰

علی نیک پور
۴۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
دوره فیگور،نورپردازی و عکاسی پرتره
شروع دوره: ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

داریوش محمدخانی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
آموزش خصوصی عکاسی مقدماتی به همراه آشنایی با منوی دوربین‌های دیجیتال امید محمد نژاد
۷۵۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
عکاسی مقدماتی و منوی دوربین
شروع دوره: ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
پنجشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰

آموزش عکاسی مقدماتی مسعود افشانی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...